شعرخوانی شعرشاعران معاصر در نمایشگاه مطبوعات-پنج شنبه ۲۰ آبان ۹۵

هنر صدا-استاد بهروز رضوی ضمن حضور ذر غرفه هنر صدا در نمایشگاه مطبوعات به شعرخوانی شعر شاعران معاصر می پردازند.

این برنامه پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۵ در غرفه ۳۷۶ نمایشگاه مطبوعات واقع در مصلای بزرگ تهران از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.جهت اعلام حضور می توانید نام و نام خانوادگی خود را به شماره پیامک زیر ارسال نمایید:
۱۰۰۰۵۰۰۰۷۰۰۰۰۷